ปลิงทะเล / SEA CUCUMBER

海參類 | ナマコ料理

 


    1. ปลิงทะเลน้ำแดง

        Braised Sea Cucumber in Brown Soup

       
布朗湯燉海參  |  ナマコのオイスターソーススープ

    

    2. ปลิงทะเลผัดกุ้งผักโสภณ

        Fried Sea Cucumber with Prawns and Mustard Green

       
芥菜油炸和蝦海參  |  ナマコと海老と芥菜の炒め

    

    3. ปลิงทะเลผัดกะเพรา

        Fried Sea Cucumber with Basil Leaves

       
零陵香炒海參  |  ナマコとバジルの葉炒め

    

    4. ปลิงทะเลผัดเป๋าฮื้อ

        Fried Sea Cucumber with Abalone

       
鮑魚炒海參  |  ナマコと鮑の炒め

    

    5. ปลิงทะเลน้ำแดงเป๋าฮื้อ

        Braised Sea Cucumber with Abalone in Brown Soup

      
布朗湯鮑魚和海參  |  ナマコと鮑のスープ

    

  

Copyright 2009 CHINA SHARK FIN. All Right Reserved.