หูฉลาม | ขาห่าน | เป๋าฮื้อ | กระเพาะปลา | กุ้ง | ปลา | ปู | ปลิงทะเล
นกพิราบ | อาหารทานเล่น | ผัก | ข้าว | หมี่ | ของหวาน | เครื่องดื่ม

   เป๋าฮื้อ / ABALONE

鮑魚類 | アワビ料理


    1. เป๋าฮื้อน้ำแดง

        Braised Abalone in Brown Soup

        布朗湯燉鮑魚  |  鮑のスープ

    
    2. เป๋าฮื้อเจี๋ยนคะน้าน้ำมันหอย

        Braised Abalone with Kale and Oyster Sauce

        芥蓝菜蠔油燉鮑魚  |  鮑と芥蘭菜のオイスターソースかけ

    
    3. เป๋าฮื้อผัดผักโสภณ

        Fried Abalone and Mustard Green

        芥菜炒鮑魚  |  鮑と芥菜の炒め

    
    4. ลิ้นห่านผัดเป๋าฮื้อ

        Fried Goose’s Tongue with Abalone

        鵝舌炒鮑魚  |  鮑とガチョウの舌の炒め

    
Copyright 2009 CHINA SHARK FIN. All Right Reserved.