หูฉลาม | ขาห่าน | เป๋าฮื้อ | กระเพาะปลา | กุ้ง | ปลา | ปู | ปลิงทะเล
นกพิราบ | อาหารทานเล่น | ผัก | ข้าว | หมี่ | ของหวาน | เครื่องดื่ม

   ขาห่าน / GOOSE WEB

鵝腿類 | ガチョウの脚料理


    1. ขาห่านเป๋าฮื้อน้ำแดง

        Braised Goose Web with Abalone in Brown Soup

        燉鵝腿鮑魚  |  ガチョウの脚と鮑のスープ

    
    2. ขาห่านเป๋าฮื้ออบแห้ง

        Baked Goose Web with Abalone in Hot Pot

        鮑魚烘鵝腿  |  ガチョウの脚と鮑の鉄鍋煮込み

    
    3. ขาห่านอบบะหมี่

       Baked Goose Web with Egg Noodle in Hot Pot

       麵條烘鵝腿  |  ガチョウの脚と中華麺の鉄鍋煮込み

    
    4. ขาห่านอบแห้ง

        Baked Goose Web in Hot Pot

        烘腿鵝  |  ガチョウの脚の鉄鍋煮込み

    
Copyright 2009 CHINA SHARK FIN. All Right Reserved.