หูฉลาม | ขาห่าน | เป๋าฮื้อ | กระเพาะปลา | กุ้ง | ปลา | ปู | ปลิงทะเล
นกพิราบ | อาหารทานเล่น | ผัก | ข้าว | หมี่ | ของหวาน | เครื่องดื่ม

   ข้าว / RICE

稻類 | ご飯料理


    1. ข้าวหน้าเป๋าฮื้อ

        Rice Topped with Abalone in Brown Sauce

        鮑魚盖飯  |  あわびのあんかけ飯

    
    2. ข้าวหน้าปู / กุ้ง

        Rice Topped with Crab Meat or Shrimp in Brown Sauce

        蟹,蝦肉盖飯  |  カニ/海老のあんかけ飯

    
    3. ข้าวหน้ากระเพาะปลา

        Rice Topped with Fish Maw in Brown Sauce

        魚鰾盖飯  |  魚の浮き袋のあんかけ飯

    
    4. ข้าวหน้าเห็ดหอม

        Rice Topped with Chinese Mushroom in Brown Sauce

        蘑菇盖飯  |  椎茸のあんかけ飯

    
    5. ข้าวหน้าไก่

        Rice Topped with Chicken in Brown Sauce

        雞肉盖飯  |  鶏肉のあんかけ飯

    
    6. ข้าวผัดคะน้าปลาเค็ม

        Fried Rice with Kale and Salted Fish

        芥藍菜咸鱼炒飯  |  塩干し魚と芥蘭菜のチャーハン

    
    7. ข้าวผัดปู/ กุ้ง / ไก่

        Fried Rice with Crab Meat, Shrimp or Chicken

        蟹,虾,雞肉炒飯  |  カニ/海老/鶏肉のチャーハン

    
    8. ข้าวผัดหนำเลี๊ยบหมูสับ

        Fried Rice with Chinese Black Olive and Minced Pork

        黑橄欖肉末猪炒飯  |  中国オリーブと豚そぼろのチャーハン

    
   9. ข้าวอบหนำเลี๊ยบหมูสับ

       Steamed Rice with Chinese Black Olive and Minced Pork
       in Casserole

       黑橄欖肉末猪烤砂鍋飯  |  中国オリーブと豚そぼろのチャーハン
    
  


Copyright 2009 CHINA SHARK FIN. All Right Reserved.