หูฉลาม | ขาห่าน | เป๋าฮื้อ | กระเพาะปลา | กุ้ง | ปลา | ปู | ปลิงทะเล
นกพิราบ | อาหารทานเล่น | ผัก | ข้าว | หมี่ | ของหวาน | เครื่องดื่ม

   ผัก / VEGETABLES

菜類 | 野菜料理


    1. คะน้าน้ำมันหอย

        Boiled Kale with Oyster Sauce

        蠔油芥藍菜  |  芥蘭菜のオイスターソースかけ

    
    2. ผักปวยเล้งผัดน้ำมันหอย

        Fried Chinese Spinach with Oyster Sauce

        蠔油油炸中國菠菜  |  ほうれん草のオイスターソース炒め

    
    3. ผักกาดแก้วน้ำมันหอย

        Fried Iceberg Lettuce with Oyster Sauce

        蠔油炸冰山莴苣  |  レタスのオイスターソース炒め

    
    4. ผักโสภณผัดเห็ดหอม

        Fried Mustard Green with Chinese Mushroom

        蘑菇油炸芥菜  |  芥菜と椎茸炒め

    
    5. ผักบุ้งไฟแดง

        Fried Morning Glory with Garlic and Chilli

        炒牽牛花  |  空心菜炒め

    
    6. ผัดผักสี่สหาย

        Four Kind of Vegetables with Seaweed in Brown Sauce

        四種蔬菜與海藻  |  五目野菜炒め

    
    7. ถั่วงอกเห็ดหอมผัดน้ำมันหอย

        Fried Bean Sprout and Chinese Mushroom with Oyster Sauce

        蠔油炸豆芽蘑菇  |  モヤシと椎茸のオイスターソース炒め

    
    8. คะน้าฮ่องกงน้ำมันหอย

        Boiled Hong Kong Kale with Oyster Sauce

        蚝油熬香港芥藍菜  |  香港芥蘭菜のオイスターソースかけ

    
   9. โต้วเหมี่ยวผัดน้ำมันหอย

       Fried snow peas sprout with oyster sauce

       蚝油炸雪豌豆萌芽  |  豆苗のオイスターソース炒め

    
  
Copyright 2009 CHINA SHARK FIN. All Right Reserved.