หูฉลาม | ขาห่าน | เป๋าฮื้อ | กระเพาะปลา | กุ้ง | ปลา | ปู | ปลิงทะเล
นกพิราบ | อาหารทานเล่น | ผัก | ข้าว | หมี่ | ของหวาน | เครื่องดื่ม

   หูฉลาม / SHARK'S FIN

魚翅類 | フカヒレ料理


    1. หูฉลามแผ่นพิเศษ                          (ราคาตามขนาด price by size)

        Braised Whole Superior Shark’s Fin  in Brown Soup

        整燉魚翅  | フカヒレ姿入りのスープ               (價格按大小)

    
    2. หูฉลามแผ่น   

        Braised Superior Shark’s Fin in Brown Soup

        魚翅片  |  大判フカヒレのスープ

    
    3. หูฉลามเล็ก
      
        Braised Shark’s Fin in Brown Soup

        小魚翅  |  小判フカヒレのスープ

    
    4. หูฉลามผัดแห้ง                                                 

        Fried Shark’s Fin with Crab Meat and Egg

        蟹肉及雞蛋炒魚翅  |  フカヒレと蟹肉の五目炒め

    
Copyright 2009 CHINA SHARK FIN. All Right Reserved.